Биографии – BG

Проф, Др. Prof Dr Волфганг Шмале

Проф, Др. Prof Dr Волфганг Шмале е историк и професор по История на модерното време. Той работи в катедрата по история в Университета на Виена (Австрия). Член е на Европейската Академия по Наука и Изкуство, както и на Academia Europaea. Една от областите му на интерес са Европейските изследвания. Блогът му “Моята Европа” е свързан с книгата му “Mein Europa. Reisetagebücher eines Historikers” (“Моята Европа. Пътеписите на един историк”) (Vienna, Böhlau 2013), която разглежда пътуването не само текстуално, но го описва като интелектуално пътуване през Европейската тематика. (https://wolfgangschmale.eu/)

 

Проф. Др. Маркус Таушек

Др. Маркус Таушек е професор по Европейска етнология с фокус върху поп културата в Института по културна антропология и Европейска етнология във Фрайбург от 2015 г. Той е член на експертната комисия “Нематериално културно наследство” на немската комисия на ЮНЕСКО, както и Изпълнителен директор на Центъра за поп култура и музика във Фрайбург. Изследователски приоритети: Културно наследство и история на културата (публикация 2013: “Kulturerbe. Eine Einführung” (“Културно наследство. Увод”) издателство Reimer Publishing House; 2010 дисертация “Wertschöpfung aus Tradition. Der Karneval von Binche und die Konstituierung kulturellen Erbes“ („Създаване на ценности чрез традициите. Карнавалът на Binche и формирането на културно наследство”), икономическа антропология (ресурси, конкуренция и съперничество), поп култура. Текущи проекти: “Muße lernen?” (“Учене през свободното време”) вспециални изследвания 1015 “Muße” (“Свободно време”); “Да правим поп култура. Zur performativen Herstellung der Gothic-Szene“ (“Да правим поп култура. Развитие на Готическата сцена” (спонсорирано от Deutsche Forschungsgemeinschaft), Следдипломното обучение “Ново пътуване – нови медии” (спонсорирано от Volkswagen-Stiftung).

 

Проф. Др. Клаус Рот, ДХК

Проф. Др. Клаус Рот, ДХК е заслужил професор на Университета в Мюнхен от 2004 г. В периода 1992-2004е бил доцент в катедрата по Етнология на  Университета в Мюнхен.  През 1988 и 1991 г. той е гостуващ професор в катедрата по Антропология в Университета в Бъркли, САЩ. След като защитава докторат във Фрайбург през 1975 г. той работи като изследовател в  катедрата по Етнология  в университета в Мюнстер. Учил е Англицистика, География и Славистика в Хамбург и Фрайбург, а от 1967 г., той учил Етнология във Фрайбург и Блумингтън, Индиана, САЩ. Някои от изследователските му приоритети са: изследване на повествованието, етнология на Югоизточна Европа, както и междукултурна комуникация.
От 1993 г. той е съ-редактор на Енциклопедия на приказките, от 1996 г. вице-президент на Асоциацията за Югоизточна Европа, а от 2002 г. президент на Herder-Forschungsrat. Освен това, той е редактор на Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation (“Приносът на Мюнхен към Интеркултурната Комуникация”), както и на списанието Ethnologia Balkanica.

 

Проф. Др. Ана Лулева

Проф. Др. Ана Лулева е учила История, Философия и Германистика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторат в катедрата по Етнография и Фолклор на Българската Академия на Науките, където тя е научен работник до 2004 г. Тя работи като преподавател от 2005 г. и е ръководител на катедрата по Етнология  на социалистическите и пост-социалистическите общества.

 

Др. Изабел Греша

Др. Изабел Греша е куратор на Музея на хляба в Улм от 2015 г. Тя е учла История на изкуството, Романска филология и Протестантска теология в Университета в Мюнстер, пише дисертация за Макс Ернст (1994), след това е била изследовател в Държавната дрезденска галерия на Изкуството; 1996-2001 пом. Директор на Музея на изкуството в Щутгарт; 2002-2006 директор на музея Frieder Burda, Baden-Baden. През 2007-2014 е съветник по културните въпроси на гр. Пфорцхайм.

 

маг. Петра Унгер

маг. Петра Унгер е учила “Международни проучвания на пола и феминистката политика” в Rosa Mayreder College, завършва с магистърска степен по Изследвания на пола и феминистки изследвания. Удостоена е с наградата Käthe Leichter Prize през 2011 г. за изследванията си за жените и феминизма. Тя е основател на Женски градски разходки във Виена, медиатор в областта на изкуството и културата, лектор и автор.